Behandelmogelijkheden

Oudergesprekken

In mijn praktijk werk ik altijd intensief samen met ouders. Ouders zijn de allerbelangrijkste personen voor het kind en kunnen het kind het beste helpen. Daarom zijn ouders co-therapeut in het hulpverleningsproces.

Soms zeggen ouders tijdens het gesprek: ‘Ik had niet gedacht dat het over mij zou gaan, we zijn hier toch voor ons kind?!’. Dat klopt! Doordat jij en je kind zo met elkaar verbonden zijn, hangt jouw welzijn direct samen met het welzijn van je kind. Verandering bij de ouder, betekent verandering bij het kind.

In alle gesprekken (met ouders, andere instanties, de school of andere betrokkenen) is het welzijn van kind het uitgangspunt.  In de oudergesprekken wordt daarom alleen datgene besproken, dat van belang is voor je kind.

Kindgesprekken

Je kind komt drie tot vijf keer een uur bij mij in de praktijk spelen of kletsen. Daarna is er een oudergesprek en bekijken we of er weer drie tot vijf sessies nodig zijn enzovoorts. Dit traject duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is. Gemiddeld zijn er acht tot vijftien sessies nodig.

Tijdens de sessies kan ik psycho educatie geven, kunnen we op een speelse manier ontdekken hoe de interne plattegrond van je kind in elkaar zit en ontdekt je kind zijn of haar eigen hulpbronnen en kracht.

Alles wat in de sessies wordt besproken met je kind is privé en wordt alleen met ouders gedeeld na instemming van je kind. In de oudergesprekken wordt echter altijd het proces besproken, waar jij en je kind in zitten.

Ouder-kind sessies

Je kind komt samen met één van de ouders in de praktijk. We doen kleine, leuke activiteiten samen die gericht zijn op de relatie tussen jou en je kind. Deze sessie wordt opgenomen, zodat we later samen terug kunnen kijken naar wat er gebeurt. Beelden zeggen vaak zoveel meer dan woorden.

Na twee sessies volgt telkens een oudergesprek om de beelden na te bespreken.