Wat leer je in therapie?

Gedrag begrijpen

Ik kijk met een integratieve bril naar het gedrag van je kind in het gezin. Wat is de goede reden dat je kind doet wat hij/zij doet? Wat ervaart het zelf precies als problematisch? Welke verklaring heeft het daar voor? En op welke manier communiceert jouw kind daarover? Dat is waar we samen naar op zoek gaan.

Grip ontwikkelen

In de sessies met je kind staan de volgende ontwikkeltaken centraal:

 • groeien van (zelf)vertrouwen
 • ontdekken van eigen kracht
 • durven maken van keuzes
 • gevoelens kunnen uiten
 • gevoelens kunnen verdragen
 • eigen verantwoordelijkheid nemen
 • zelfstandigheid ontwikkelen

In de oudergesprekken staat centraal:

 • inzicht in de (opvoed-) behoeften van je kind(eren)
 • versterken van (vertrouwen in) eigen opvoedkwaliteiten
 • ontdekken van eigen kracht
 • keuzes durven maken ten aanzien van je kind(eren)
 • gevoelens ten aanzien van de kinderen kunnen hanteren

Gedrag veranderen

Op het moment dat je kind er aan toe is, gaan we bedenken hoe hij of zij anders zou kunnen reageren. Wat zou het effect van dat gedrag zijn en is dat dan wat je wil? We gaan ermee oefenen en experimenteren.

Voor ouders geldt precies hetzelfde. We bedenken andere manieren van omgaan met concrete (opvoed)situaties en jullie gaan dit vervolgens in de praktijk uitproberen. Wat is het effect op je kind, wat is het effect op jou en is dit wat jullie wensen?