Registraties, Klachten en Verwijsindex

Registraties

Als therapeut ben ik op verschillende plaatsen geregistreerd. 

Klachten

Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Indien u een klacht heeft, die u niet met mij in een gesprek heeft kunnen oplossen, kunt u die via hen indienen. Hoe u dat kunt doen kunt u lezen in de folder van de SCAG, die u hier kunt downloaden. Daarnaast val ik onder het klacht- en tuchtrecht. Verdere informatie vindt u op de website van de RBCZ en de TCZ.

Verwijsindex

Jeugdzorgverleners die een contract hebben met de gemeenten worden verplicht zich aan te sluiten bij de Verwijsindex.  Suzanne Aarts, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie en Ouderbegeleiding is aangesloten bij de Verwijsindex. Dit is een landelijk werkend digitaal systeem waarin professionals in de jeugdzorg een signaal kunnen afgeven wanneer zij ernstige zorgen hebben over de ontwikkeling van een kind of jongere tot 23 jaar. Multisignaal is de naam van het digitale hulpmiddel. ​Voor meer informatie over de verwijsindex: www.multisignaal.nl