Wat is integratieve Kindertherapie?

Voor kinderen én ouders           

Het kan een behoorlijke uitdaging zijn, om zowel voor je kinderen en je partner het juiste te doen en ook nog voor jezelf te zorgen. Je kunt dan hard aan het werk zijn! Zowel jij, je partner en ook je kind(eren), doen hun best om het goede te doen, zelfs als dat niet zo goed lukt. We hebben allemaal goede redenen om te doen wat we doen. Ik kijk naar de functie van gedrag binnen het gezin, en wat jullie kunnen doen om ineffectieve patronen te doorbreken. Als integratief therapeut kijk ik altijd met een systemische blik naar het probleem.

Integratief mensbeeld

Ik ga in mijn begeleiding uit van een integratief mensbeeld. Dat betekent dat ik ervan uitga dat elk mens uit verschillende stukjes bestaat. Naast de autonome, sterke kant van jezelf, die zorgt voor positieve gevoelens en gedrag, bestaan er andere, minder makkelijke delen van jezelf. Kanten van jezelf waarbij jij je niet zo fijn voelt en die problemen geven in de relatie met je omgeving of in de relatie tot jezelf. Een onhandig(e) deel van jezelf. Ik help je om alle stukjes waar je uit bestaat te verkennen en ze onderling weer goed te laten samenwerken. Dat wil zeggen: te laten integreren in jouw hele zijn.

Meestal voel je je prima. Je hebt het gevoel vrij te zijn om te kunnen kiezen. Je voelt je gelukkig en het loopt allemaal lekker. In de Integratieve therapie noemen we dat de IK, je autonome deel.

Soms voel je je helemaal niet zo goed. Iemand zegt of doet iets, en je wordt direct geraakt. Je ontploft, wordt boos of trekt je terug. Het is alsof iemand je op een blauwe plek raakt: AU, dat doet pijn! In de Integratieve therapie zeggen we dan dat je Kleintje, een kwetsbaar gevoel, is geraakt. Je reageert intuïtief en onmiddellijk om jezelf te beschermen tegen de pijn. Dit gedrag noemen we je (on)handige Helper of Beschermer.

Nu is het niet zo dat je nooit boos zou mogen worden! Beschermend gedrag is ook goed en nodig: het helpt je bijvoorbeeld om jouw grenzen aan te geven. Pas wanneer het niet lukt om je boosheid te doseren of te beslissen dat het op dat moment niet nodig is, wordt de boosheid onhandig gedrag. Met de beste bedoelingen, maar met negatieve consequenties voor jezelf en je omgeving.

Integreren van je kwetsbare deel

Onderdeel van de Integratieve therapie is om te leren je eigen Kleintje (kwetsbare gevoel) te aanvaarden, te erkennen en te geven wat het nodig heeft. Je leert je Kleintje te integreren in jezelf, zodat je je autonoom en sterk kan voelen. In bovenstaand filmpje wordt mooi verbeeld hoe dit werkt.