Tarieven

Tarieven 2023

Sessies en oudergesprekken duren een uur. Het tarief daarvoor is € 105,- per sessie. Soms is een gesprek met externe instantie (school, BSO, andere hulpverleners) nodig. Ook hiervoor hanteer ik het tarief van € 105,- per uur. Telefoongesprekken langer dan 15 minuten worden in rekening gebracht (€ 26,- per 15 min.)

Worden sessies vergoed?

Vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekering

Ik ben aangesloten bij de VIT (Vereniging voor Integraal Therapeuten) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit zijn erkende beroepsverenigingen, waardoor een groot aantal zorgverzekeraars de therapie (gedeeltelijk) vergoedt. Je moet hiervoor aanvullend verzekerd zijn, de therapie valt onder ‘alternatieve geneeswijzen’. Een overzicht van zorgverzekeraars die Integratieve kindertherapie vergoeden vind je hier: www.vit-therapeuten.nl/clienten/overzicht-vergoedingen/

Vergoeding via gemeente Arnhem en Doesburg

Sinds 1 januari 2015 vergoeden gemeenten de therapiekosten voor minderjarige kinderen na doorverwijzing door het wijkteam, huisarts of een andere specialist. Dit is bij mij mogelijk voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente ​Arnhem of Doesburg. Let op: je hebt hiervoor een verwijzing nodig. Neem gerust even contact met mij op als je hierover vragen hebt.