Werkwijze

  • Na het eerste telefonische contact vult u als ouder een vragenlijst in.
  • Intakegesprek, we beslissen samen welk traject ingezet zal worden, sessies met je kind i.c.m. oudergesprekken, alleen oudergesprekken of sessies met ouder en kind samen
  • Sessies (3-5) met kind of 2 sessies met ouder en kind samen
  • Oudergesprek
  • Sessies (3-5) met het kind of 2 sessies met ouder en kind samen
  • Oudergesprek
  • indien wenselijk nog eens 3-5 sessies met het kind of 2 sessies met ouder en kind samen
  • Afsluitend oudergesprek

Bovenstaande is het uitgangspunt, elke traject wordt individueel afgestemd. Gesprekken met andere betrokken hulpverleners en/of school zijn mogelijk, indien in het belang van jullie kind.